>

Пазарно проучване и анализ

Вземането на информирани решения е главен фактор за успеха на всеки бизнес. Това не винаги означава намаляване или избягване на разходите, а би могло да доведе до нови възможности за развитие.

Как можем да ви помогнем

 

Bullet Съществуваща база данни

За начало се допитваме към съществуващата база данни за дадената индустрия и продукт – на местно и регионално ниво. Също така се допитваме до знанията и опита на нашата мрежа от контакти в региона.

 

BulletДопълнително съсредоточено проучване

Следва набор от допълнителна информация чрез съсредоточено търсене на база данни и достъпна информация, както и от закупени доклади за дадения сектор.

 

BulletПряко ангажиране на пазарните участници

След набиране и анализиране на достъпната информация, ние се допитваме директно до някои от останалите бизнеси и регулатори в дадения сектор. Това се прави след внимателно проучване и селекция на най-подходящите за целта страни.

 

BulletСтратегия за навлизане на пазара

След анализиране на събраната информация, ние представяме нашите наблюдения, и на база на това асистираме във формулирането на детайлна стратегия за навлизане на пазара.

Свържете се с нас

Comments are closed.