>

Бизнес сътрудничество

Business Partnership_BG

Партнирането със стратегически съдружници е ключов аспект за всяка организация – била тя със стопанска или нестопанска цел. Прилагайки нашите четири основни стъпки, ние помагаме на нашите клиенти в процеса на създаването на стратегически взаимоотношения с инвеститори, бизнес партньори и други ключови страни.

Как можем да ви помогнем

 

BulletПроучване

Първо сканираме пазара и съставяме първоначален списък с потенциални партньори, категоризирани на база на специфичните нужди на нашите клиенти.

 

BulletОценка

След това, за всяка категория потготвяме потборен критерий, чрез който да селектираме само най-подходящите страни.

 

BulletСелекция

Следвайки разработеният критерий и прилагайки го към првоначално разработеният он нас списък с потенциални партньори, изготвяме селекция от приоритетни страни. Това е базирано най-вече на качествена оценка и на приложимост към нуждите на нашите клиенти.

 

BulletАнгажиране

След като обсъдим и утвърдим селекцията, ние установяваме контакт с приоритетните страни. Всяка комуникация е внимателно премислена и обсъдена с нашите клиенти за да се гарантира максималната ефективност на всеки разговор.

Свържете се с нас

Comments are closed.