>

Услуги

chart-search-icon

 

Пазарно проучване и анализ

Ние помагаме на нашите клиенти да проучат пазарните възможности и състоянието на конкуренцията за техните продукти и услуги, чрез директна връзка с пазарните участници и заинтересованите страни. Това включва обобщаване и консолидиране на съществуващата база данни, провеждане на нови маркетингови проучвания (конкурентен анализ, сегментиране на пазара и профилиране, проучване на мнението на потребителите, и GAP анализ).

Повече информация можете да намерите тук

Partnership-icon

Бизнес сътрудничество

Чрез нашия опит и широка мрежа от контакти на местна почва, ние помагаме на нашите клиенти да създадат стратегически връзки с най-подходящите за тях бизнес партньори. Това включва идентифициране, предварителен подбор и директна връзка с потенциални бизнес партньори отностно финансиране, производство, маркетинг и доставка на вашите продукти и услуги.

Повече информация можете да намерите тук

calendar
 Бизнес развитие

Предоставяйки местно представителсво и подкрепа, ние помагаме на нашите клиенти да спестят време и средства за пътуване и организиране на дейности, свързани с промотирането и развитието на техния бизнес. Това включва предоставяне на логистична подкрепа по време на събития и влизане в ролята на местен представител пред съществуващи и потенциални клиенти, бизнес партньори и държавни институции.

Повече информация можете да намерите тук

office_building

Други услуги

Ние предоставяме информация и насока на нашите клиенти, за да могат те да изпълнят всички нормативни изисквания. Това включва последващи действия и пряка връзка със съответните органи.

Повече информация можете да намерите тук

Comments are closed.