>

TestimonialsBG

Г-н Джеймс Там (почетен консул на България в Сингапур)

Jul-2015
 /  Comments Off on Г-н Джеймс Там (почетен консул на България в Сингапур)
 /  in TestimonialsBG
 /  by Martin Angelov

Съдружниците в BSiP Alliance са сред най-активните членове на българската общност в Сингапур. Те впускат в действие своята експертиза от разнообразни сектори, заедно със своята мрежа от лични и професионални контакти. BSiP Alliance e одобрен от Почетното Консулство на Република България в Сингапур. Ние подкрепяме тяхната мисия и дейност.

Comments are closed.